Da li biste pomogli ovoj devojci?

Sponsored Links:

Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija:

Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena.

Sponsored Links:

Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.

Tokom snimanja ovog videa ni jedna žena nije povredjena.

loading...