Nekoliko danas posle početka bombardovanja doneta je na najvišem nivou odluka o upućivanju 252 oklopne brigade iz Kraljeva na Kosovo i Metohiju, koja je izvedena neopaženo u uslovima apsolutne neprijateljske prevlasti u vazduhu.

Sponsored Links:

Naređenje za marš stiglo je iznenada da se u roku od četiri sata tenkovi popune borbeni kompletima i ukrcaju na transportne vagone. Tačno u 22.30 časova 28. marta 1999 tri kompozicije vagona na kojima su bili tenkovi M -84 i BVP M-80 sa ćime je počelo četvorodnevno nadigravanje sa NATO avijacijom.

Prebacivanje oklopne brigade na prostor Kosova i Metohije bio je veliki posao. Kada bi se sva sredstva brigade koju je posedovala stavila u jenu kolona, njena dužina bi bila preko 60 km. U jedan sat posle ponoći 29. marta prvi voz sa ukrcanim tenkovima na kompozciju zaustavljen je u stanici Lešak, jer je saopšteno da je na sedam kilometara dalje pored mosta preko kog je trebao da prođe kompozicija pronađen radio lokator.

Pošto se čekanje specijalizovane ekipe da otkloni lokator odužilo odlučeno je pred zoru oko 3.30 sati da se sakriju sve tri kompozicije u tunelima duž pruge. Prva kompozicija u 6.30 sati skrivena je u tunel Kula, druga je skrivena u tunel Pavlica, a treća u tunel Banjska. Dok su tenkovi skrivani komandat transporta potpukovnik Božić uspostavlja vezu sa komandantom Prištinskog korpusa generalom Lazarevićom.

Sponsored Links:

Naređenje je bilo da transport tenkova treba da što pre stigne u Lipljan i da zatim produži u rejon Kline. Naređen je transport za Lipljan prve konpozicije, a posade ulaze u tenkove i borbena vozila da u slučaju dođe li do avio napada pošto se transport kreže po danu spupštaju sa vagona i zauzmu rastresit raspored.

Ostala dva voza dobila su naređenje da uđu u tunele prethodnih kompozicija. Narednih tri dana brigada je sa devet kompozicija prevezena na Kosmet, bez ijedno gubitaka. Na taj način je prebačena jedna od najmoćnijih brigada VJ.

(Izvor: Kurir.rs)

loading...
loading...