General Ratko Mladić održao je u Vlasenici u oktobru 1995. godine, na samom kraju rata održao je legendarni govor koji nikada u celosti nije prikazan na televiziji.

Sponsored Links:

Govor je veoma emotivan, a Mladić je govorio o početku rata, o pogibiji srpskih vojnika, o tome kako je sa grupicom vojnika 13. jula 1993. opkoljen od strane muslimana i kako je tada spašen.

– Ukupno nas je bilo 11 a na nas je nadirala muslimanska Bosanska brigada. Mi nismo imali poginulih ni ranjenih a oni su izbrojali 373 poginula. Tako smo se borili za svoj narod – rekao je Mladić dodajući da se nalazio osam sati u okruženju.

General je rekao da je srpski narod pokazao viteštvo u Srebrenici i omogućio evakuaciju čak i onih koji su „klali srpski narod“.

Sponsored Links:

– Omogućili smo koljačima iz Srebrenice i Žepe da našim autobusima pređu tamo gde žele – rekao je Mladić i dodao da je to najteže palo majkama ubijenih Srba.

– U petogodišnjem ratu na srpskim prostorima zapadno od reke Drine stvorili smo Republiku Srpsku, ona je okupana u krvi srpske dece, i moramo jasno saopštitičitavom Svetu i pokoljenjima koja iza nas naslediti da znaju da čuvaju tu se ta svetinja srpska izvojevana u neravnopravnoj borbi sa moćnicima i silnicima ovoga sveta koji žele da stave pod noge svakog ko ne misli kako misle oni – rekao je Mladić.

POGLEDAJTE VIDEO:

loading...

loading...